Pizza Jalapeňo
Pizza INVENTIVA

Pizza INVENTIVA

115 ,- Kč
Code: 078
  • 600 g
  • 13 inch pizza
Basis of pizza:
  • Dough
  • Tomato
Pizza according to your imagination.
Choose your ingredients…


 BBQ (+10 ,- Kč)
 Smetanový (+10 ,- Kč)


Sezamový okraj ZDARMA


Pineapple (+20 ,- Kč)
Anchovies (+35 ,- Kč)
Balkan-type cheese (+20 ,- Kč)
Fresh Basil (+15 ,- Kč)
Sweet chillies (+15 ,- Kč)
Bolognese sauce (+50 ,- Kč)
Broccoli (+20 ,- Kč)
Onion (+10 ,- Kč)
Garlic (+20 ,- Kč)
Cherry tomatoes (+30 ,- Kč)
Smoked Edam (+25 ,- Kč)
Edam (+20 ,- Kč)
Hermelin cheese (+20 ,- Kč)
Chilli oil (+10 ,- Kč)
Jalapeno peppers, sliced (+25 ,- Kč)
Kapary (+20 ,- Kč)
Sausage (+30 ,- Kč)
Corn (+15 ,- Kč)
Chicken meat (+35 ,- Kč)
Krevety (+50 ,- Kč)
Mozzarella (+20 ,- Kč)
Niva cheese (+30 ,- Kč)
Olives (+20 ,- Kč)
Oregano (+5 ,- Kč)
Paprika (+20 ,- Kč)
Parmesan cheese (+25 ,- Kč)
Parma ham (+45 ,- Kč)
Tomatoes (+20 ,- Kč)
Arugula (+20 ,- Kč)
Salami (+25 ,- Kč)
Bacon (+25 ,- Kč)
Sun-Dried Tomatoes (+30 ,- Kč)
Dried chilli peppers (+10 ,- Kč)
Spinach (+20 ,- Kč)
Ham (+35 ,- Kč)
Tom. Sauce (+10 ,- Kč)
Tuna (+45 ,- Kč)
Egg (+10 ,- Kč)
Mushrooms (+25 ,- Kč)
contents of possible allergens